Пројекти

Регулација корита реке Тамнаве

Изградња заштите од поплава и контролног система у сливу реке Колубаре - притоka Тамнавa од км 13 +700 до км 19 +364
Регулација корита у дужини од 8 км
Ископ земљаног материјала: 280.000 м3
Израда конструкције насипа: 135.000м3
Израда АБ моста Црвена јабука (распон конструкције 8м +16м+8м, ширина моста 7,5м)
Израда слоја ролираног камена као заштите обалоутврде: 15.500м3
Израда заштитних конструкција габиона и рено мадраца, испуњених ломљеним каменом: 3.800 м3
Израда уливних објеката у ХДПЕ систему ( табласте уставе ДН 1000, ПП коруговане цеви Д=1000мм и ХДПЕ шахте ДН2000мм)

Чињенице и бројке
Компанија: Porr Bau GmbH
Клијент: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management – Directorate for Water
Град / Држава: Колубара, Србија
Тип пројекта: Заштита животне средине
Статус пројекта: Завршен
Завршетак: 2012
Период изградње: 23 Месеци
Контакт особа: Dipl. Ing. Dragan Plećaš - Дипл. Инж. Драган Плећаш, dragan.plecas@porr.at
Назад на преглед