Пројекти

Регулација корита реке Бјелице

Изградња система за заштиту од поплава реке Западне Мораве и њених притока-област заштите "Гуча"
Регулација реке у дужини од 4 км
Ископ земљаног материјала и хумуса: 80.000 м³
Израда заштите косина ломљеним каменом: 16.913м³
Израда флексибилне бране висине 1,4м и регулационог објекта АБ прага и сервисног шахта опточног цевовода
израда стабилизационих прагова од габиона попуњених ломљеним каменом 565 м³.

Чињенице и бројке
Компанија: Porr Bau GmbH
Клијент: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management – Directorate for Water
Град / Држава: Гуча, Србија
Тип пројекта: Заштита животне средине
Статус пројекта: Завршен
Завршетак: 2011
Период изградње: 12 Месеци
Контакт особа: Dipl. Ing. Dragan Plećaš - Дипл. Инж. Драган Плећаш, dragan.plecas@porr.at
Назад на преглед