Пројекти

СПП – Северни приступни путеви мосту преко реке Саве

Град Београд је у пролеће 2011 објавио тендер за пројекaт НАР Лот 2 у скалду са Фидиковом црвеном књигом.
 
Датум почетка пројекта је био 1.08.2011 за рампу 6 да би рампа била завршена истовремено кад и Мост преко реке Саве.
 
Пројектом НАР Лот 2 изводе се радови на изградњи два моста преднапрегнуте бетонске конструкције од којих је сваки дугачак 1000 м. Између те две конструкције гради се мостовска конструкција за две трасе метроа.
 
Сви стубови се фундирају методом бушених шипова пречника од 120цм и 150цм.
Распонска конструкција се бетонира употребом скела.
 
Обим радова не обухвата само конструктивне радове већ и помоћне радове као што су хидроизолација, ивични венци бетонирани на лицу места, дилетационе спојнице, дренажа моста, рукохвати, асфалт, хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација, електричне инсталације за стубове јавне расвете и озелењавање јавне површине.

Чињенице и бројке
Компанија: Porr Bau GmbH
Клијент: City of Belgrade represented by Belgrade Land Development Agency
Град / Држава: Београд , Србија
Тип пројекта: Изградња путева, Саобраћај
Статус пројекта: Завршен
Завршетак: 2013
Период изградње: 27 Месеци
Контакт особа: Dipl.ing. Patrick Wagner , patrick.wagner@porr.at; Dipl.ing. Andreja Camber, andreja.camber@porr.at
Назад на преглед