Пројекти

Морава – Регионално снабдевање водом

Основни циљ предметног пројекта јесте опште унапређење водоснабдевања корисничких општина, што подразумева повећање стабилности водоснабдевања из регионалних и локалних изворишта, изградњу савременог регионалног постројења за пречишћавање сирове воде са циљем добијањем воде адекватног квалитета на дужи временски период као и смањење губитака у локалним дистрибутивним мрежама укључујући рехабилитацију истих.
 
Предвиђени радови у оквиру реализације пројекта су подељени у три различите компоненте, свака са посебним специфичностима и задацима.
 
Компонента 1: Изградња :
• Побољшање постојећег локалног система водоснабдевања у општини Смедеревска Паланка заменом старих, дисфункционалних бунара са новим бунарима
• Израда додатних елемената мреже (резервоара за воду са везним цевоводом) неопходних за транспорт пречишћене воде.
 
Компонента 2: Пројектовање и Извођење:
• Регионално постојење за пречишћавање воде Трновче – Фаза 1 капацитета 200л/с.
 
Компонента 3: Пројектовање / Сервис и Извођење :
• Радови на овој Компоненти подразумевају израду свеобухватног програма редукције губитка (цурења) воде у оквиру локалних мрежа општине Велика Плана и Смедеревска Паланка и постојећег потисног цевовода (у дужини од 200км), као и повећање оперативне ефикасности комуналних предузећа

Чињенице и бројке
Компанија: CONSORTIUM UNIHA-PORR-SETEC-MILLENNIUM TEAM
Клијент: Velika Plana and Smederevska Palanka Municipality – PUC “Velika Morava”
Град / Држава: Велика Плана и Смедеревска Паланка , Србија
Тип пројекта: Водовод
Статус пројекта: У изградњи
Завршетак: 2015
Период изградње: 20 Месеци
Контакт особа: Dipl. Ing. Armin Graf, armin.graf@porr.at / Дипл. Инж. Армин Граф
Назад на преглед