Пројекти

Мост преко реке Саве

Мост преко реке Саве има укупну дужину од 929 м између дилатационих спојница плоче моста,са континуалном горњом конструкцијом преко 6 распона. Главни носећи систем моста је пилон са асиметричним косим кабловима, са главним распоном од 376 м и задњим распоном од 200м. Са извођачевом Варијацијом Бр.4 првих 38м распона прилазних путева је сједињено са Задњим распоном Главног Моста, резултујући да је укупна дужина Главног Моста 967м. Бочни распони од 69 м, 108м, 81 м, и 81 м су континуални са косо кабловским делом. Пилон је висине 200 м. Ослонци су на бушеним шиповима. Укупна ширина плоче моста је 45.04 м и планирано је да мост има шест саобраћајних трака, два колосека за нови лаки железнички систем (ЛЖС) и две пешачко/бициклистичке стазе.

  • Мост преко реке Саве Мост преко реке Саве Lupe
  • Мост преко реке Саве Мост преко реке Саве Lupe
  • Мост преко реке Саве Мост преко реке Саве Lupe
  • Мост преко реке Саве Мост преко реке Саве Lupe
Чињенице и бројке
Компанија: Porr Bau GmbH
Клијент: The City of Belgrade represented by the Belgrade Land Development Public Agency
Град / Држава: Београд , Србија
Тип пројекта: Изградња путева, Мостоградња, Саобраћај
Статус пројекта: Завршен
Завршетак: 2011
Период изградње: 32 Месеци
Контакт особа: Dipl. Ing. Martin Steinkuehler, martin.steinkuehler@porr.at / Дипл. Инж. Мартин Штајнкулер
Назад на преглед