Заштита животне средине

  • Изградња заштите од поплава, река Тамнава Lupe
  • Изградња заштите од поплава, река Бјелица Lupe
  • Систем за заштиту од високог водостаја реке Дунав, Голубац Lupe
  • Систем за заштиту од високог водостаја реке Дунав, Голубац Lupe

Porr Umwelttechnik GmbH

Компанија Porr Umwelttechnik GmbH је основана 1990. Године, као филијала Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG, како би усредсредила постојећу експертизу у области очувања животне средине, као и ради развијања иновација у пројектовању, финансирању, изградњи и управљању еколошким објектима и постројењима.
 
Опсег услуга које нуди ПОРР у сектору очувања и заштите животне средине

  • Еколошки пројекти
  • Идентификовање контаминираних локација и планирање пројекта
  • Процес развоја
  • Обновљива енергија / Обрада отпада
  • Водовод и канализација