Корпоративна друштвена одговорност

Изградња подразумева промену. Промена подразумева одговорност.

ПОРР преузима одговорност за људе и животну средину већ више деценија и активно доприноси побољшању друштва у целини. КДО је саставни део корпоративне филозофије ПОРР-а која подједнако важи за купце, особље, акционаре, партнере, као и за заштиту животне средине.

Социјалне, етичке и еколошке одреднице играју улогу у свакој одлуци ПОРР-а и подлежу сталном процесу развоја. То значи да су сви ПОРР КДО стандарди прилагођени променљивим потребама друштва.

Препознавање, очување и додавање вредности

КДО у ПОРР-у је заснован на стубовима препознавања вредности, очување вредности и додавање вредности.

Препознавање вредности

Значајан успех ПОРР-а огледа се у томе што компанија има преко 11.000 хиљада запослених. Послујемо фер и стално тежимо повећању могућности сваког члана особља.

Очување вредности

Одговоран приступ еколошким ресурсима представља други стуб ПОРР Друштвено Корпоративне Одговорности. Компанија је у потпуности посвећена заштити животне средине, као и интензивном истраживању и унапређењу климатске заштите.
 
Напори компаније ПОРР у овој области, признати су 2010.године од стране Министарства пољопривреде, шумарства, животне средине и водопривреде.

Додавање вредности

Креирање и додавање вредности је основа за сваку привредну активност у оквиру групе ПОРР. Компанија је у сталном контакту са свим акционарима и увек фокусирана на повећање дугорочне вредности компаније. Ова стратегија стоји иза успеха ПОРР-а  већ 140 година, и у сталном је порасту.

Активност и пројекти

Напори ПОРР-а у погледу Корпоративно Друштвене Одговорности се огледају и у свом опредељењу за бројне активности, пројектима и програмима који имају заједничји циљ – константни напредак у области друштва, екологије и економије.

ПОРР промовише иницијативу и делатности са следећим циљевима

 • Квалитативни раст, обезбеђивање радних места и дугорочно стварање доходака
 •  ИСО 9001 – Штити потребе купаца и стални дијалог са заинтересованим странама
 • Пружање могућности запосленима да имају редовне здравствене прегледе и превентивну здравствену заштиту, као и низ понуда за унапређење физичког и менталног благостања, обезбеђено од стране компаније.
 • Подстицајни систем за све запослене и сигурна будућност у компанији
 • Додатна обука и подучавање приправника
 • Корпоративна обука
 • Спонзорисање културних и добротворних установа
 • “Fairtrade” кафе од 2009.године и Дан здравља за све запослене
 • Иницира сарадњу са државним ватрогасним јединицама, помоћ у спорту и заштиту климе
 • Награде: Награда за безбедност и заштиту додељена од стране Савезног министарства за социјална питања (2008); Награда за заштиту климе од стране Министарства пољопривреде, шумарства, животне средине и водопривреде (2010)
 • Посвећеност стандарду ИСО 14001
 • Посвећеност смањивању утицаја на животну средину током свих радова
 • Разматрање аспеката животне средине приликом планирања и развоја пројеката; оптимизовање потрошње енергије за све пословне активности
 • Допринос заштити животне средине радом огранка фирме „PORR Umwelttechnik“ (рехабилитација контаминираних локација, обрада и одлагање отпада у најсавременије фабрике)