ПОРР Систем управљања

Осигурање квалитета за сваког актера

1995.године ПОРР Група је била једна од првих аустријских грађевинских фирми која је спровела сертификован систем менаџмента квалитета. Од 2007.године садржи и  обавезујуће прописе о заштити на раду и очувању животне средине. Сертификација је заснована на тренутним стандардима и нормама ЕН ИСО 9001:2008, ЕН ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007.

Одговорност за људе и животну средину

Интегрисан систем за управљање компаније ПОРР гарантује квалитет и профитабилност, заштиту здравља и безбедност, као и заштиту животне средине. Ово укључује групацију ПОРР да са једне стране испуни све веће захтеве а са друге стране већу безбедност, квалитет и сигурност својих клијената, акционара, запослених, партнера и друштва.
 
Смернице су комбиноване и презентоване корпоративном политиком

Downloads